การเรียกร้อง
ยังไม่พร้อมไป
เพิ่มความหวัง
ประเมินต่ำเกินไป
ขอโทษที่ผิดพลาด
อับอายหลังจบเกม
แพ้จุดโทษ
ฤดูกาลหน้า
อีกสองฤดูกาล
ความสุขกับอาชีพ