ข้อเสนอที่เย้ายวน
เสนอข้อมูลสำคัญ
ตกลงค่าตัว
สัญญายืมตัว
ไม่เลือกปฏิบัติ